Den Sociale Bæredygtighedsberegner

Beregneren estimerer den minimumsgevinst, som virksomheden bidrager til samfundet med, når de ansætter lærlinge, elever og personer fra kanten af arbejdsmarkedet. Beregneren er derfor et nyttigt værktøj til rapportering af virksomhedens sociale bundlinje.
Få mere information og hjælp til beregneren på wegrowpeople.dk

1. Indtast antal lærlinge

  1. • Indtast jobfunktion
  2. • Indtast årsløn
  3. • Vælg år

  For lærlinge skal der ikke indtastes sociale ydelser.
  Beregneren anvender sparet uddannelsesydelse.

  Eventuelle kendte sociale udfordringer tastes i blok 6
Antal personer Lærlingekategori Årsløn År Skatteindtægt
Vælg
 • 1. år
 • 2. år
 • 3. år
 • 4. år
 • Efter 4. år
 • 1. år (voksen)
 • 2. år (voksen)
 • 3. år (voksen)
 • 4. år (voksen)
 • Efter 4. år (voksen)
0 kr.
Ny række
Note:

HUSK at differentiere mellem lærlinge og voksenlærlinge.

2. Årsløn pr. flexjob

  1. • Indtast jobfunktion
  2. • Indtast årsløn
  3. • Indtast antal timer pr. uge

  Beregneren kalkulerer selv på baggrund af timeantallet pr. uge.
  Beregneren regulerer selv årsløn og sociale ydelser.
  Eventuelle kendte sociale udfordringer tastes i blok 6
Antal personer Medarbejderkategori Årlig løn Timer / uge Skatteindtægt
0 kr.
Ny række
Note:

Tast årslønnen for en 37 timers stilling.

3. Praktik med løntilskud

  1. • Indtast jobfunktion
  2. • Indtast årsløn
  3. • Indtast tilskud

  Beregneren udregner selv den skattemæssige gevinst på baggrund af den reelle løn.

  Eksempel

  Grundløn: kr. 200.000
  Løntilskud: kr. 60.000
  Reel løn: kr. 140.000

  Sparede sociale ydelser tastes i blok 5 og eventuelle kendte sociale udfordringer tastes i blok 6
Antal personer Medarbejderkategori Årlig løn Løntilskud Skatteindtægt
0 kr.
Ny række

4. Øvrige stillinger

  1. • Indtast jobfunktion
  2. • Indtast årsløn

  Sparede sociale ydelser tastes i blok 5 og eventuelle kendte sociale udfordringer tastes i blok 6
Antal personer Medarbejderkategori Årlig løn Skatteindtægt
0 kr.
Ny række

5. Sparede sociale ydelser

 • Her tastes for alle kendte ydelser til personer i blokkene 3 og 4
  Kendes den sociale ydelse ikke kan gennemsnitsydelse anvendes.
Antal personer Ansat fra ydelse Resultat
Vælg fra listen
 • Gennemsnitsydelse
 • A-dagpenge
 • Kontanthjælp
 • Uddannelseshjælp
 • Selvforsørgelses- og hjemsendelsesydelse
 • Sygedagpenge
 • Ressourceforløb
 • Ledighedsydelse
 • Selvforsørgende
0 kr.
Vælg fra listen
 • Gennemsnitsydelse
 • A-dagpenge
 • Kontanthjælp
 • Uddannelseshjælp
 • Selvforsørgelses- og hjemsendelsesydelse
 • Sygedagpenge
 • Ressourceforløb
 • Ledighedsydelse
 • Selvforsørgende
0 kr.
Vælg fra listen
 • Gennemsnitsydelse
 • A-dagpenge
 • Kontanthjælp
 • Uddannelseshjælp
 • Selvforsørgelses- og hjemsendelsesydelse
 • Sygedagpenge
 • Ressourceforløb
 • Ledighedsydelse
 • Selvforsørgende
0 kr.
Ny række

6. Eventuelle sociale udfordringer

 • Udtræk fra SØM (Socialstyrelsens Økonomiske Investeringsmodel)

  Her tastes alle kendte sociale udfordringer fra personer i blokkene 1, 2, 3 og 4.
Antal personer Social udfordring Resultat
Vælg fra listen
 • Kriminalitet222192 kr.
 • Stofmisbruger154154 kr.
 • Psykisk sygdom121642 kr.
 • Alkoholmisbrug87457 kr.
0 kr.
Ny række
I alt pr. år

Sparede offentlige udgifter

0 kr.

Skatteindtægt

0 kr.

Samfundsværdi

0 kr.
Download certifikat