Se her hvad du skal bruge for at udfylde beregneren

  • For lærlinge: Antal år for kategori og årsløn og medarbejderkategori.
  • For flexjob: Årsløn for 37 timer og antal timer beskæftiget og medarbejder kategori.
  • For job med løntilskud: Årsløn og årligt kommunalt tilskud og medarbejder kategori.
  • For Småjob: Timeløn og antal beskæftigede timer og medarbejder kategori.
  • Øvrige stillinger: Årsløn og medarbejder kategori.
  • Sociale ydelser: Kendt ydelse eller gennemsnit
  • Sociale udfordringer: Kan tastes hvis kendes. (Kun en kategori)

Hvis du har mange CSR-medarbejdere kan du med fordel hente et regne(hjælpe)ark på Wegrowpeople.dk

Undervejs i beregneren kan du få hjælp til hvad du skal taste, ved at holde musemarkør hen over infofelterne.

Hvis du har flere medarbejdere med samme timetal, løn osv. kan de godt tastes på en gang og selvfølgelig skrive hvor mange der er i feltet ”antal”.


Hvordan arbejder beregneren?

I maskinrummet er valgt relevante og godkendte satser. Alle tal er hentet fra offentlige registre og overenskomster m.v.

Der er ingen antagelser eller vurderinger, men faktuelle tal og gennemsnits udregninger og almindelig skatteberegning.

Resultatet udregnes på baggrund af virksomhedens egne oplysninger om timer, timeløn og informationer om tidligere ydelser og sociale udfordringer.

Alle udregningsmodeller er valideret af revisionsfirmaet Deloitte.